YKB-Fortbildning

Enligt svensk lag är det krav – om du utför persontransporter och/eller godstransporter med antingen buss eller lastbild – att ha genomgått utbildning YKB för att erhålla sin yrkesförarkompetens. Det räcker således inte att enbart inneha C- eller D-körkort för att yrkesmässigt utföra jobb med respektive fordon.

YKB-Fortbildning

Har du sedan innan 10 september 2016 kört lastbil och eller buss yrkesmässigt kan du genomföra en fortbildning på 35 timmar för att erhålla ditt  yrkesbevis. Endast ett få undantag från YKB har gets.

Bra att veta inför din YKB-Forutbildning

  • Utbildaren måste ha en undervisningsplan. Detta är oberoende om det är en grundutbildning eller fortbildning. Du har rätt att få ta del av undervisningsplanen och detta är vanligtvis något som gås igenom i början av din utbildning.
  • Fortbildningen ska omfatta 35 timmar.

YKB-Grundutbildning

YKB-grundutbildning är för dig som utbildar dig till att idag yrkesmässigt börja köra buss eller lastbil. YKB-grundutbildningen brukar vara på antingen 280 eller 140 timmar beroende på om du är under eller över 21 år gammal. Efter du har genomgått grundutbildningen avlägger du ett teoretiskt prov hos Trafikverket.

Bra att veta inför din YKB-Grundutbildning

  • Den utbildare du genomför din grundutbildning hos måste ha ett giltigt tillstånd från Transportstyrelsen. Du kan kontrollera om den utbildare du tänkt gå hos har det på följande länk: https://lisutb-p.transportstyrelsen.se/extweb/#/ykb
  • Utbildaren måste ha en undervisningsplan. Detta är oberoende om det är en grundutbildning eller fortbildning. Du har rätt att få ta del av undervisningsplanen och detta är vanligtvis något som gås igenom i början av din utbildning.
  • Är du under 21 år ska grundutbildningen omfatta 280 timmar samt 20 timmars körning. Är du över 21 år ska den teoretiska grundutbildningen vara 140 timmar och utöver det även innefatta 10 timmars körning.